• Grootste assortiment van Nederland!
 • Indien op voorraad, volgende werkdag verstuurd
 • Gratis verzenden vanaf € 250 binnen NL

Aqualung: Leg3nd Elite Limited Edition (DIN)

749,00

Aantal

Aqualung LEG3ND ELITE

Perfecte precisie waardoor de gebruiker de openingsinspanning nauwkeurig kan afstellen.
ACD houdt verontreinigingen uit de eerste val.
1e val warmtewisselingsoppervlak 70% groter om ijsvorming te verminderen.

De Aqualung LEG3ND ELITE biedt duikers ongekende mogelijkheden door perfecte precisie en verbeterde ergonomie binnen handbereik te bieden. Gevorderde duikers waarderen de onafhankelijke micro-aanpassingen om hun eigen individuele ademvoorkeuren te verfijnen. Nu in een gelimiteerde editie, met maar 960 stuks gemaakt.

Regelknop voor inhalatie: hiermee kan de duiker de gevoeligheid van de openingskracht nauwkeurig aanpassen. De ergonomisch ontworpen schakelaar, omspoten met “soft touch” -elastomeer, regelt perfect het venturi-effect, waardoor een natuurlijke vrije stroom mogelijk is of is.
In de stand “MIN” wordt de hulp van de klep geminimaliseerd, wat resulteert in een lagere gevoeligheid voor de openingskracht.
In de stand “MAX” wordt de hulp van de klep gemaximaliseerd, wat resulteert in een hogere gevoeligheid voor de openingskracht.

Eerste trap

 • Wanneer de eerste trap niet is aangesloten op een cilinderklep, houdt de automatische sluiting (ACD) de inlaat gesloten om de interne onderdelen van de eerste trap te beschermen tegen verontreiniging en corrosief water.
 • Houdt de interne smering in stand.
 • Houdt het inlaatfilter schoon en droog.
 • Veiliger voor verhoogde zuurstofpercentages.
 • Uitzonderlijke koudwaterprestaties worden bereikt door de drie antivrieseigenschappen van
 • Aqua Lung te moderniseren:
 • Waar geen vocht is, is geen ijs: De geïntegreerde droogkamer van de LEG3ND houdt de interne componenten schoon en droog door ze te isoleren van de buitenomgeving.
 • De diepe ribben creëren een groot warmte-uitwisselingsoppervlak dat ijsvorming op het mechanisme helpt voorkomen (+30% t.o.v. Glacia / +70% t.o.v. Legend 2).
 • De nieuwe overmolded kap vertraagt ijsvorming over het externe membraan.
 • Auto-gebalanceerd (ook bekend als Over-Balanced).
 • Geleidelijke verhoging van de werkdruk om optimale ademhalingsinspanningen te behouden:
 • Afhankelijk van de diepte van de duiker wordt de werkdruk van de eerste trap automatisch verhoogd om de toegenomen dichtheid van de ademlucht tegen te gaan.
 • Ergonomisch gevormde DIN- en YOKE-schroeven van een bi-materiaal ‘Soft Grip’-oppervlak zorgen voor een betere houvast bij het installeren of verwijderen van de eerste trap – vooral met koude handen.
 • Gekanaliseerde YOKE-schroef om waterretentie te voorkomen.
 • Gespecialiseerde ACD stofkap bevestigd aan de ademautomaat om de inlaatfitting en het ACD systeem te beschermen tegen stoten of schade.
 • Perfect geplaatste HP- en MP-poorten zorgen voor een optimale slanggeleiding.

Tweede trap

 • Nieuwe openingskanalen aan de voorkant zorgen ervoor dat het water zijdelings over het membraan stroomt.
 • Radiale openingen om freeflows te voorkomen bij het duiken in sterkere stromingen.
 • Verbrede openingen om de piekinademingsstroom met een indrukwekkende 20% te verminderen.
 • Nieuwe overmolded uitlaatkap van elastomeer met een ‘soft touch’ effect.
 • Overmolded air purge.
 • Het grote oppervlak vergemakkelijkt het spoelen van de regelaar.
 • Spoeldieptecontrole optimaliseert de luchtstroom met minimale inspanning.
 • Gepatenteerd Comfobite mondstuk vermindert kaakvermoeidheid en zet de tweede trap comfortabeler vast.
 • De afneembare en herbruikbare mondstukklem maakt een snelle en eenvoudige mondstukwissel zonder gereedschap mogelijk, zonder plastic afval.
 • De vergrote warmtewisselaar helpt bevriezing van het mechanisme van de tweede trap te voorkomen.
 • Luchtkanaaldeflector.
 • Leidt de luchtstroom gelijkmatig tijdens de inhalatiefase.
 • De gestroomlijnde deflector van bi-materiaal verlaagt de uitademingsinspanning.
 • Flexibele en lichtgewicht Aqua Flex-slang met dubbele beschermers.

This is the Aqua Lung Leg3nd Elite LTD Scuba Diving First and Second Stage Regulator

Features:

First Stage:

 • When the first stage is not connected to a cylinder valve, the Auto Closure Device (ACD) keeps the inlet shut to protect the first stage internal parts from contamination and corrosive water.
  • Preserves the internal lubrication
  • Keeps the inlet filter clean and dry
  • Safer for elevated percentages of oxygen
 • Exceptional cold-water performance is achieved by modernizing Aqua Lung’s three anti-freeze properties:
  • Where there’s no moisture, there’s no ice: The LEG3ND’s integrated dry chamber keeps inner components clean and dry by isolating them from the outside environment
  • Deep ribs create a large heat exchange surface area that helps to prevent ice forming on the mechanism (+30% vs Glacia / +70% vs Legend 2)
  • The new overmolded cap delays ice forming over the external diaphragm
 • Auto-Balanced (also known as Over-Balanced)
 • Progressive increase of the working pressure to maintain optimum breathing efforts: Depending on the diver’s depth, the working pressure of the first stage is automatically elevated to counteract the increased breathing air density
 • Ergonomically shaped DIN and YOKE screws made of a bi-material Soft Grip” surface provide a better hold when installing or removing the first stage – especially with cold hands
 • Channeled YOKE screw to prevent water retention.
 • Specialized ACD Dust cap attached to the regulator body to protect the inlet fitting and the ACD system from impacts or damage
 • Perfectly positioned HP and MP ports provide optimal hose routing

Second Stage:

 • New front cover opening channels allow water to flow sideways over the diaphragm
  • Radial openings to prevent freeflows when diving in stronger currents
  • Openings widened to reduce peak inspiratory flow by an impressive 20%
 • New overmolded exhaust cover made of elastomer with a “soft touch” effect
 • Overmolded air purge
  • Wide surface area makes regulator purging easier
  • Purge depth controller optimizes air flow with minimal effort
 • Patented Comfobite mouthpiece reduces jaw fatigue and secures the second stage more comfortably.
 • Detachable and reusable mouthpiece clamp allows a quick and simple tool-free mouthpiece change without plastic waste.
 • The enlarged heat exchanger helps to prevent freezing of the second stage mechanism
 • Air channel deflector
  • Directs the air flow evenly during the inhalation phase
  • Streamlined bi-material deflector lowers the exhalation effort
 • Flexible and lightweight Aqua Flex hose with dual protectors

The Leg3nd Elite Limited Edition gives divers unprecedented capabilities by providing perfect precision and enhanced ergonomics at your fingertips. Advanced divers appreciate the independent micro adjustments to fine-tune their own individual breathing preferences.​ The LEG3ND Limited Edition is extremely exclusive, with only 960 units made available. For the first 10 years of ownership, with a maintenance every 2 years, you will benefit for free spare parts contained in the maintenance kits for your regulator. Comes in a Custom Limited Edition Regulator Bag.