• Grootste assortiment van Nederland!
  • Indien op voorraad, volgende werkdag verstuurd
  • Gratis verzenden vanaf € 250 binnen NL

Retouneren

Herroepingsrecht

 

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons:

De Duikspecialist / Duikcentrum de Beldert
Zoelense Zandweg 1
4011 LW Zoelen
Nederland

info@techduikshop.nl

Via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) dien je ons op de hoogte stellen van je beslissing om de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om het herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat het herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot dat moment heeft gedaan, inclusief verzendkosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug, nadat wij de goederen hebben gecontroleerd. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of is  aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen in orginele verpakking. Je bent op tijd als de goederen zijn geretourneerd voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;

- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

- Zuurstof sensoren, zuurstof koffers en zuurstof gereinigde producten;

- Tegoed- of cadeaubonnen.

 

 

 

Herroepingsformulier

Aan:

De Duikspecialist / Duikcentrum de Beldert
Zoelense Zandweg 1
4011 LW Zoelen
Nederland

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen.

Besteld op: ...../....../...... Ontvangen op: ...../....../......

Naam/namen:......................................................................................................................................................... Adres:....................................................................................................................................................................

Handtekening:

Datum: